Hur vanligt är polygami i Indonesien

Det är intressant eftersom Indonesien under denna tid inte accepterade dubbla medborgarskap, och även intressant med tanke på att Obama reste till Pakistan på 1980-talet. Det borde ha varit i princip omöjligt för en person med ett Amerikanskt pass under denna tid, men om han hade ett indonesiskt pass så förklarar det saken. För mig är Indonesien som en bra bok. Och jag befinner mig nu på kapitel två och vill gärna veta hur historien slutar. Jag hoppas av hela mitt hjärta att jag får tillfälle att läsa vidare. Jag är inte klar med Indonesien. Och Indonesien är förhoppningsvis inte klar med mig. Fortsättning följer! //Jimmy Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan uteslutande förknippas med islam.Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kulturell natur och föbjudna enligt islam. Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.. Koranen är Allahs budskap till människan. Koranen har en mycket starkare betydelse för islam än vad Bibeln har för de kristna. Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Därför är polygami etiskt tillåtet om alla inblandade är överens om det. Annars inte eftersom någon då blir skadad. ... Abort är ganska vanligt i Indien men ställningen till abort varierar. ... 62%, lever i Asien. Den största muslimska befolkningen i ett land är i Indonesien, en sekulär nation hem till 12,7% av världens muslimer ... Även idag finns över 40 länder där polygami är helt lagligt, som i Afrika och Asien. Några exempel är bland annat Marocko, Libyen, Libanon, Egypten, Burma, Senegal, Indien och Indonesien. Förlossningsrelationer. Vissa anser att det är naturligt för par att ha sexuella möten före äktenskapet, medan andra tycker att detta är olämpligt. De allra flesta äktenskap är mellan en kvinna och en man, men 4 114 kvinnor och 2 811 män var i ett samkönat äktenskap. Förra året skedde 52 497 vigslar. Följande terminologi brukar användas för olika former av polygami: Polygyni – en man är gift med flera kvinnor. Polyandri – en kvinna är gift med flera män. Gud är en enda Gud.” (Sura 4:169) Men vi bör lägga märke till att den sanna kristendomen inte har läran om en treenig Gud. Den läran är av hedniskt ursprung och infördes av avfällingar i kristenheten efter Kristi och apostlarnas död. — Se kapitel 11.* Själen, uppståndelsen, paradiset och helveteselden. 27. En annan ledtråd är möjligen att samma gäng har startat en klubb för polygami. (Kan iofs handla om att en muslimsk man ju iaf princip kan ha upp till fyra fruar, men det kan ju inte vara särskilt vanligt.)

July 2007 Jimmy i Jakarta